Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Onkoloji Bilim Dalı halen yeni kliniğinde 12 tek kişilik, 14 çift kişilik ve 1 süit odadan oluşan 41 yatak kapasitesi ile hastalara hizmet sunmaya devam etmektedir. Ayrıca kliniğimiz bünyesinde 1 toplantı salonu, hemşire istasyonu ve tedavi odası, hemşire odası, doktor odası, intern doktor odası ve personel odası bulunmaktadır. Onkoloji polikliniğinde; ayaktan hastalar için 3 poliklinik, günübirlik kemoterapi uygulama ünitesi ve 1 kan alma odası ile hizmet verilmektedir.

Günübirlik tedavi uygulamaları, hasta konforuna uygun HEPA filtreli kemoterapi salonumuz mevcuttur ve “Robotik Kemoterapi Hazırlama Ünitesinde” hassas olarak hazırlanmış ilaçların uygulaması yapılmaktadır. Doz yoğun tedavi uygulamaları, infüzyonel kemoterapi uygulamaları, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, intratekal tedaviler, transarteriyel kemoemboli tedavi planlamaları standart olarak yapılmaktadır. Bunların yanı sıra dünyanın tanınmış onkoloji merkezleri ile birlikte ülkemize henüz gelmemiş ilaçlar faz III deneysel tedaviler olarak uygun hastalara gönüllülük esasına göre uygulanabilmektedir.

Eğitim Faaliyetleri

İç Hastalıkları Uzmanlarının, eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde rotasyonla Onkoloji Bilim Dalındaki çalışmalara ve hasta tedavi uygulamalarına katılımları gerçekleştirilmektir. Onkoloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı içinde Uzmanlık yan dalı olarak bulunmaktadır. İç Hastalıkları Uzmanı olan kişiler yan dal uzmanlık eğitimi sonrasında Onkoloji uzmanı olmaktadırlar.

Onkoloji alanında yazılan farklı kitaplarda bölüm yazarlıkları, kitap, makale, çeviriler şeklinde akademik faaliyetlerin yanı sıra kanser hastalığının önlenmesine yönelik olarak kanser haftalarında, kanser farkındalık günlerinde sivil toplum örgütleri ve İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Şube ile birlikte topluma yönelik farkındalık ve korunma, tarama konularında eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Tarihçe

Onkoloji Bilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurumunun 02.02.1994 gün ve 2809 sayılı kararı ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Osman Manavoğlu tarafından kurulmuştur. Amacı, giderek artan kanser vakalarında hastalara Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde daha profesyonel ve dünya standartlarında hizmet sunmak, bu konuda hizmet verecek olan Tıbbi Onkoloji uzmanlarını yetiştirmektir.

Onkoloji Bilim Dalı, 1996 yılında hizmete giren 25 yatak kapasiteli Tıbbi Onkoloji kliniğinde Prof. Dr. Osman Manavoğlu başkanlığında 8 yıl süreyle hizmet vermiştir. 24 Kasım 2004 yılında artan talebi karşılamak ve daha kapsamlı bir ortamda hasta hizmeti verebilmek amacıyla 41 yatak kapasiteli yeni kliniğine taşınmıştır.

Halen dört öğretim üyesi ve dört yan dal asistanı ile hizmet veren Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, hasta hizmet faaliyetlerini ve akademik çalışmalarını arttırarak sürdürmektedir. Bugüne kadar toplam on yedi onkoloji yan dal uzmanlık öğrencisi eğitimini tamamlayarak Tıbbi Onkoloji uzmanı olmuştur.

Halen Tıbbi Onkoloji Bilim dalında Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Prof. Dr. Erdem Çubukçu, Doç. Dr. Adem Deligönül ve Öğr. Gör. Dr. Burcu Caner görev yapmaktadır. Yan dal uzmanlık eğitimlerini kurumumuzda almışlardır. Halen dört iç hastalıkları uzmanı, onkoloji yan dal uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir.

Bilim Dalı Başkanları ve Görev Süreleri

Dr. Osman Manavoğlu (1994-2011)

Dr. Özkan Kanat (2011-2012)

Dr. Ender Kurt (2012- 2015)

Dr. Erdem Çubukçu (2015-2018)

Dr. Türkkan Evrensel (2018-)

Başarılar/İlkler

  • 1997 ilk tıbbi onkoloji uzmanı mezun
  • 2006 yılında “University of Pittsburgh Cancer Center” ile Uluslararası Meme Sempozyumu düzenlendi Sempozyum kapsamında Halk Okulu ile farkındalık çalışmalarına başlandı.
  • 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Translasyonel Tıp Ana Bilim Dalının kurulması sürecine katılım sağlandı.

Bilim Dalı Akademik Faaliyetleri

Düzenlenen veya düzenlenmesinde yer alınan ilk bilimsel toplantılar:

  • 2006 yılından itibaren ABD’de Pittsburg, PA Üniversitesi ile 2 yılda bir düzenli olarak Türkiye’de ortak sempozyumlar düzenlenmesi
  • 30 Haziran – 2 Temmuz 2022 8. Uludağ Tıbbı Onkoloji Sempozyumu ve Ulusal Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu
  • 24-26 Haziran 2010; 3. Uludağ Tıbbi Onkoloji Günleri ve 1. Uludağ Tıbbi Onkoloji Hemşireliği Kongresi
  • 28 Haziran – 1 Temmuz 2012, 4. Uludağ Tıbbi Onkoloji Günleri ve 2. Uludağ Tıbbi Onkoloji Hemşireliği Kongresi

Akademik Kadro

Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Türkkan Evrensel


Akademik Personel

Prof. Dr. Türkkan Evrensel

Prof. Dr. Erdem Çubukçu

Doç. Dr. Adem Deligönül

Öğr. Gör. Dr. Burcu Caner


Yan Dal Araştırma Görevlileri

Uzm. Dr. Seda Sali, Uzm. Dr. Eyüp Çoban, Uzm. Dr. Alper Çoşkun,

Uzm. Dr. Refika Yorulmaz

Randevu Sekreterliği Tel: + 90 (224) 2951300
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa

Bilim Dalı Fotoğrafları

6 Mayıs 2022