Tarihçe

Bursa Tıp Fakültesi, eğitim ve öğretime 1974 yılında başladı. “İç Hastalıkları Kürsüsü” ilk kurulan ana bilim dallarından birisidir. Dahiliye Kürsüsünün ilk akademik kadrosunda, Prof. Dr. Aydoğan Obek, Doç. Ayhan Arınık, dahiliye başasistanı Dr. Ahmet Tunalı ve araştırma görevlileri Dr. Ender Tekin, Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Dr. Osman Manavoğlu, Dr. Şazi İmamoğlu ve Dr. Recep Kök görev aldılar. Daha sonra “Kürsü” ismi, “Ana Bilim Dalı” ismi olarak değiştirildi.

Kuruluşundan itibaren büyüme ve gelişmenin spesifik bölümlere ayrılma ile mümkün olabileceği düşünüldü ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji, Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Hematoloji seksiyonlarına ayrıldı. Nefroloji seksiyonunda Dr. Aydoğan Öbek ve Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Endokrinoloji seksiyonunda Dr. Ayhan Arınık ve Dr. Şazi İmamoğlu, Gastroenteroloji seksiyonunda Dr. Recep Kök, Hematoloji seksiyonunda da Dr. Ahmet Tunalı ve Dr. Osman Manavoğlu görev aldılar. Doç. Dr. Jale Cordan (kardiyolog), Haziran 1977’de fakülteye atandı ve kardiyoloji bölümünü kurdu. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Memik (gastronteroloji uzmanı, Gastroenteroloji seksiyonu) ve Aralık 1982 tarihinde Dicle Üniversitesinden Prof. Dr. Nedim Çobanoğlu (kardiyoloji uzmanı, Kardiyoloji seksiyonu), İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına dâhil oldular.,

21 Mart 1991 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kabul edilen ilgili kanun değişikliklerine uygun olarak İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Gastroenteroloji, Nefroloji, Hematoloji ve Endokrinoloji bilim dallarının kurulmasına karar verildi ve mevcut bölümler “Bilim Dalı” olarak faaliyete başladılar. Mayıs 1991’de Yükseköğretim Kurulu kararıyla Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kuruldu ve Prof. Dr. Jale Cordan ve Prof. Dr. Nedim Çobanoğlu İç Hastalıkları Ana Bilim Dalından ayrıldılar.

1993 yılının ikinci yarısında İç Hastalıkları Ana Bilim Dalının bünyesinde Tıbbi Onkoloji Bilim Dalının kurulmasına karar verildi ve Yüksek Öğretim Kuruluna müracaat edildi. Yüksek Öğretim Kurulunun 02.02.1994 gün ve 3120 sayılı kararı ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Manavoğlu başkanlığında faaliyetlerine başladı. Aynı yıl Yüksek Öğretim Kurulunun 30.06.1994 tarih ve 15674 sayılı kararı ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun 13.10.1994 gün ve 94-8/1 kararı ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Genel Dâhiliye ve Romatoloji Bilim Dalları kuruldu.

6 Mayıs 2022