Romatoloji

Romatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Ediz Dalkılıç, Prof. Dr. Yavuz Pehlivan, Doç. Dr. Belkıs Nihan Coşkun ve Öğr. Gör. Dr. Burcu Yağız’dan oluşan akademik kadrosu ile eğitim öğretim, araştırma, hasta takip ve tedavi faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Romatoloji Bilim Dalında inflamatuvar (iltihaplı) romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik poliklinik hizmetleri ve klinik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. İltihaplı romatizmal hastalıklar yalnızca eklem ağrısı ve şişliği ile sınırlı değildir. Eklemler yanı sıra; kalp, akciğer, damar, böbrek, göz, saç, deri tutuluşları görülebilmektedir. ‘’Romatoid Artrit, Sjögren Sendromu, Sistemik Lupus Eritematozus, Sistemik Skleroz- Skleroderma, Ankilozan Spondilit, Psoriatik Artrit, Behçet Hastalığı, Vaskülitler, Ailevi Akdeniz ateşi’’ değerlendirilen hastalık gruplarından birkaçıdır.

Mayıs 2018’den itibaren yeni poliklinik alanında hizmet verdiğimiz bölümümüzde poliklinik hizmetleri biyolojik ajan polikliniği, kür polikliniği ayrı olmak üzere toplam beş poliklinikte verilmekte olup haftalık periyotta ayaktan hizmet verilen hasta sayısı 900-1.000 civarındadır. Hastalar hekimlerimiz tarafından hikayeleri alındıktan ve muayeneleri yapıldıktan sonra, uygulanacak tedavi kararları verilmektedir.

Bölümümüzde ayrıca bulunan ultrasonografi (USG)/biyopsi polikliniğimizde uzmanlarımız tarafından tükürük bezi biyopsisi (15-25/hafta), eklem ve yumuşak doku enjeksiyonları (15-20/hafta), eklem USG’si (25-35/hafta) ve kapilleroskopi (15/hafta) yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında sorumlu poliklinik hemşiremiz uzmanlarımızı asiste etmektedir.

Polikliniğimizde özel ayrılmış olan alanda sorumlu hemşiremiz tarafından hastalara biyolojik ajanların kullanımı ve saklanma koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir. Subkutan (cilt altı) ajanların ilk uygulamaları da hemşiremiz gözetiminde polikliniğimizde yapılmaktadır.

Kür odası

Kür odamız artan talebi karşılamak ve daha fazla sayıda hastaya kaliteli hizmet vermek üzere Mayıs 2022 tarihinde yenilenerek polikliniğimizden 7. katta bulunan kliniğe taşınmıştır. Yenilenen kür odamızda 15 infüzyon koltuğu bulunmakta olup günlük 25-30 hastaya infüzyon tedavisi uygulanmaktadır. Birimimizde bu amaçla görev yapan 3 hemşiremiz bulunmaktadır.

Romatoloji toplantı odası

Toplantı odamız öğrenci ve asistan eğitimi için kullanılmak üzere Romatoloji Kliniği bünyesinde 2018 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Bu odada her hafta pazartesi ve çarşamba günleri tanı ve tedavisinde zorluk yaşanan hastaların bizzat katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bölüm konseylerimiz olmaktadır.

Yanı sıra ayda bir gün dermatoloji ve gastroenteroloji bölümlerinin katılımıyla inflamasyon konseyi yapılmakta olup, multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalar bu konseyde üç bölüm tarafından değerlendirilmektedir. İnflamasyon konseyimiz 2014 yılından beri ayda bir hastalarımızın da katılımıyla devam etmektedir.

Bununla birlikte 2 haftada bir göğüs hastalıkları ile interstisyel akciğer hastalıkları konseyi, ayda bir çocuk romatoloji ile geçiş konseyi, iki haftada bir kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ile pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) konseyi ve ayda bir dermatoloji, nöroloji, psikiyatri ile Behçet konseyi gerçekleştirilmektedir.

İlgili bölümlerin katılımıyla gerçekleşen zor vakaların çözümlendiği bu konseyler uzman doktorlar, yandal araştırma görevlileri, asistan hekimler ve öğrenciler için farklı disiplinlerin yaklaşımlarını görmek açısından önemli bir tecrübe olmakta ve eğitimlerine katkıda bulunmaktadır.

Romatoloji Bilim Dalı Tarihçesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji seksiyonu Dr. Mustafa Yurtkuran tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Romatoloji seksiyonu, Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde romatolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde tüm Güney Marmara bölgesine hizmet vermiştir. İltihabi romatizmal hastalıklar ve organ tutulumlarında gerekli tedaviler yapılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulunun 30.06.1994 tarih ve 15674 sayılı kararı ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun 13.10.1994 gün ve 94-8/1 kararı ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Romatoloji Bilim Dalı kurulmuştur. Romatoloji Bilim Dalı kurulduktan sonra Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Mustafa Yurtkuran, Dr. Kamil Dilek, Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Mahmut Yavuz ve Dr. Alparslan Ersoy tarafından bilim dalı hizmetleri yürütülmüştür.

Romatoloji Bilim Dalından Romatoloji uzmanlığını alan ilk dahiliye uzmanları Dr. Yüksel Karakoç ve Dr. Ediz Dalkılıç’tır. Dr. Ediz Dalkılıç 2010 yılında öğretim görevlisi olarak ve Dr. Yavuz Pehlivan 2013 yılında öğretim üyesi olarak Romatoloji Bilim Dalı kadrosuna katılmışlardır. Daha sonra Dr. Belkıs Nihan Coşkun (2020) ve Dr. Burcu Yağız (2022) Romatoloji Bilim Dalında öğretim görevlisi olarak göreve başlamışlardır.

Ekim 2022 tarihine kadar Romatoloji Bilim Dalından iç hastalıkları kökenli 5 kişi ve fizik tedavi kökenli 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi romatoloji yan dal uzmanlığını almıştır. Halen kurumumuzda görev yapanlar; Prof. Dr. Ediz Dalkılıç, Doç. Dr. Belkıs Nihan Coşkun ve Öğr. Gör. Dr. Dr. Burcu Yağız’dır. Ayrıca şu an kurum dışında çalışanlar sırasıyla, Uzm. Dr. Yüksel Karakoç, Uzm. Dr. Yusuf Karabulut, Uzm. Dr. Nurdan Oruçoğlu, Uzm. Dr. Ayşe Nur Tufan, Uzm. Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, Uzm. Dr. Ata Bora Ayna, Uzm. Dr. Selime Ermurat ve Uzm. Dr. Altuğ Güner Romatoloji yan dal uzmanlık eğitimlerini kurumumuzda almışlardır. Halen 6 iç hastalıkları uzmanı ve 1 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olmak üzere toplam 7 yan dal araştırma görevlisi romatoloji yan dal uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir.

Bilim Dalı Başkanları ve Görev Süreleri

Dr. Mustafa Yurtkuran (1993-2000)
Dr. Kamil Dilek (2000-2011)
Dr. Mustafa Yurtkuran (2011-2013)
Dr. Alparslan Ersoy (2013-2014)
Dr. Mustafa Güllülü (2014-2016)
Dr. Ediz Dalkılıç (2016-2021)
Dr. Yavuz Pehlivan (2021-)

Başarılar/ İlkler

  • Kas-iskelet sistemi hastalıklarında erken tanı amacıyla 2012 yılından itibaren ultrasonografi cihazı kullanılmaya başlanmıştır.
  • Kollajen doku hastalıklarının erken tanısında 2014 yılından itibaren kapilleroskopi cihazı kullanılmaya başlanmıştır.

Bilim Dalı Akademik Faaliyetleri

Düzenlenen veya düzenlenmesinde yer alınan bilimsel toplantılar:

2014’ten beri üç bölümün katılımı ile yaptığımız inflamasyon konseyleri Haziran 2019 tarihinde ‘Uluslararası İnflamasyon Derneği’nin kurulmasına öncülük etmiştir.

Dernek çatısında gerçekleştirilen bilimsel toplantılar:

  • Olgularla İnflamasyon-Multidisipliner Yaklaşım 2019 (15-16.11.2019/Bursa)
  • Olgularla İnflamasyon-Multidisipliner Yaklaşım 2021 (10-12.09.2021/Sapanca)
  • İnflamasyon Kampı İnteraktif Vaka Tartışması 2022 (25-26.11.2022/Bursa)

Akademik Kadro

 

Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yavuz Pehlivan

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Ediz Dalkılıç

Prof. Dr. Yavuz Pehlivan

Doç. Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Öğr. Gör. Dr. Burcu Yağız

 

Yan Dal Araştırma Görevlileri

Uzm. Dr. Zeynep Yılmaz Bozkurt, Uzm. Dr. Nihal Lermi, Uzm. Dr. Tuğba Ocak,

Uzm. Dr. Ali Ekin, Uzm. Dr. Salim Mısırcı, Uzm. Dr. Nagehan Dikli

 

Randevu Sekreterliği Tel: + 90(224)2951545

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Görükle, Nilüfer, 16059, Bursa

 

Bilim Dalı Fotoğrafları

6 Mayıs 2022