İç Hastalıkları Eğitim Programı

Sunum Dosyaları

Sunumlar 2020-2021 sunumlarını indirmek için tıklayınız.

Sunumlar 2021-2022 sunumlarını indirmek için tıklayınız.

Sunumlar 2022-2022 sunumlarını indirmek için tıklayınız.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 2020-2021 Seminer Programı

29.09.2020 Dr. Volkan Balkan (Dr. Mahmut Yavuz) Hipertansiyon Tedavisinde Nonfarmakolojik Tedavi
01.10.2020 Dr. Adem Deligönül Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Yan Etkileri
06.10.2020 Dr. Elif Yiğit (Dr. Alpaslan Ersoy) Akut Fosfat Nefropatisi
08.10.2020 Dr. Nurettin Coşkun (Dr. Murat Kıyıcı) Otoimmün Hepatit
13.10.2020 Dr. Merve Mesohorli (Dr. Özen Öz Gül) Hiperkalsemili Hastanın Tanı ve Tedavi Algoritması
15.10.2020 Dr. Macit Gülten YOAK Kullanan Hastaları Gastrointestinal Açıdan Yaklaşım
20.10.2020 Dr. Ahmet Bilgehan Şahin (Dr. Türkkan Evrensel) Kanser Tedavisinin Dünü, Bugünü, Yarını
22.10.2020 Dr. Fadime Bildik (Dr. Mustafa Güllülü) Hepatit İlişkili Nefropatiler
27.10.2020 Dr. Mirmehdi Mehdiyev (Dr. Canan Ersoy) Tiroid Acilleri
03.11.2020 Dr. Cüneyt Çağatay (Dr. Ediz Dalkılıç) Akılcı İmmünsüpresif Tedavi Kullanımı
05.11.2020 Dr. Celaleddin Demircan Gebelikte Hipertansiyon
10.11.2020 Dr. Bahar Dakiki (Dr. Soner Cander) Graves Oftalmopatisi
12.11.2020 Dr. Seray Türe (Dr. Macit Gülten) Çölyak Hastalığı
17.11.2020 Dr. Canan Ersoy Vitamin D Tedavisi Kime? Ne Zaman?
19.11.2020 Dr. Mehmet Sezen (Dr. Mustafa Güllülü) Böbrek ve Genetik
24.11.2020 Dr. Ediz Dalkılıç Romatoid Artrit: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı (Zor Vakalar)
26.11.2020 Dr. Fatma Pala (Dr. Celaleddin Demircan) Yaşlıda Uyku Bozuklukları
01.12.2020 Dr. Sibel Oyucu Orhan (Dr. Adem Deligönül) Kanserde Tarama
03.12.2020 Dr. Rıdvan Ali Primer Myelofibrozis Patoloji, Klinik ve Tedavisi
08.12.2020 Dr. Alparslan Ersoy COVID-19 ve Böbrek
10.12.2020 Dr. Fahir Özkalemkaş Düşük Risk Myelodisplastik Sendrom
15.12.2020 Dr. Murat Kıyıcı Gastroenterolog Penceresinden NASH Klinik Yaklaşım
17.12.2020 Dr. Yusuf Çeşmeci (Dr. Özen Öz Gül) Hipoglisemiye Yaklaşım
22.12.2020 Dr. Türkkan Evrensel Meme Kanseri Tedavisinde Yeni Gelişmeler
24.12.2020 Dr. Sedanur Yalçın (Dr. Yavuz Pehlivan) Romatolojide Laboratuvar
29.12.2020 Dr. Volkan Ergünay (Dr. Celaleddin Demircan) Kırılgan Yaşlı
05.01.2021 Dr. Abdülmecit Yıldız Renal Tübüler Fonksiyonlar
07.01.2021 Dr. Vildan Özkocaman Kanser ve Tromboz
12.01.2021 Dr. Selim Gürel Kronik Delta Hepatiti
14.01.2021 Dr. Abdullah Özdemir (Dr. Soner Cander) Ötiroid Hasta Sendromu
19.01.2021 Dr. Erdem Çubukçu Akciğer Kanseri Tedavisinde Yeni Gelişmeler
21.01.2021 Dr. Ediz Dalkılıç Psöriatik Artrit
09.02.2021 Dr. Ulviye Hasanzade (Dr. Celaleddin Demircan) Yaşlıda uygunsuz ilaç kullanımı
11.02.2021 Dr. Özen Öz Gül Kalori Kısıtlaması Diyabette Remisyon Sağlar mı
16.02.2021 Dr. Tuba Ersal Herediter Trombofili
18.02.2021 Dr. Selim Giray Nak Üst Gastrointestinal Sistemin Premalign Lezyonları
23.02.2021 Dr. Erdinç Ertürk İlk Başvuruda Obez Hasta
25.02.2021 Dr. Adem Deligönül Tümör Markerları ve Klinik Kullanımı
16.03.2021 Dr. Yavuz Pehlivan Vaskülitli Hastaya Yaklaşım
18.03.2021 Dr. Macit Gülten Gastroenterolojide Tanı ve Tedavi Hataları
23.03.2021 Dr. Kamil Dilek İnce Bazal Membran Hastalığı ve Alport Sendromu
25.03.2021 Dr. Melike Yakarözkan (Dr. Vildan Özkocaman) Eozinofili Ayırıcı Tanısı
30.03.2021 Dr. Enver Dolar Hepatik Ensefalopati
06.04.2021 Dr. Canan Ersoy Dislipidemik Hastaya Yaklaşım
08.04.2021 Dr. Neslişah Arslan (Dr. Erdem Çubukçu) Kanser Hastalarının Sistemik Tedavi Öncesi Değerlendirilmesi
20.04.2021 Dr. Belkıs Nihan Çoşkun (Dr. Ediz Dalkılıç) Romatolojik Hastalıklar ve Gebelik
22.04.2021 Dr. Mustafa Güllülü Asit Baz Dengesi Bozuklukları
27.04.2021 Dr. F. Banu Demir (Dr. Fahir Özkalemkaş) Polisitemi Ayırıcı Tanısı
29.04.2021 Dr. Ayşegül Oruç Nütrisyonun (Beslenme) Kronik Böbrek Hastalığı Progresyonu Üzerine Etkisi
04.05.2021 Dr. Celaleddin Demircan Yaşlıda Düşme
06.05.2021 Dr. Abdülkerim Duran (Dr. Adem Deligönül) Tedavi İlişkili Onkolojik Aciller
18.05.2021 Dr. Yasemin Deniz (Dr. Ediz Dalkılıç) Behçet Hastalığı
20.05.2021 Dr. Mahmut Yavuz Proteinüri
25.05.2021 Dr. Soner Cander Hekim ve Hastada Psikolojik İnsülin Direnci

* Seminerler on-line (çevrim içi) düzenlenmiştir (Saat: 12:45-13:30).

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 2020-2021 Yan Dal Uzmanları Seminer Programı

18.11.2020 Dr. Altuğ Güner Spondiloartropati Tanı ve Tedavisi
25.11.2020 Dr. Ahmet Bilgehan Şahin Tümör Lizis Sendromu
02.12.2020 Dr. M. Fetullah Aydın SGLT2 İnhibitörleri ve Nefroloji
09.12.2020 Dr. Yasemin Aydoğan Ünsal Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Uzun süre kullanımı
23.12.2020 Dr. Nurettin Coşkun Siroz
06.01.2021 Dr. İbrahim Ethem Pınar Demir Eksikliği Anemisi
20.01.2021 Dr. Sibel Oyucu Orhan Vena Kava Süperior Sendromu
03.02.2021 Dr. Zeynep Yılmaz Bozkurt IGg4 İlişkili Hastalık
17.02.2021 Dr. Ensar Aydemir Adrenal İnsidentalomalara Yaklaşım
03.03.2021 Dr. Cumali Yalçın Otoimmün Trombositopeni
17.03.2021 Dr. Bedrettin Orhan Transfüzyon Endikasyonları
31.03.2021 Dr. Nihal Lermi Granülomatöz Mastit
14.04.2021 Dr. Ömer Candar Transfüzyon Komplikasyonları
28.04.2021 Dr. Coşkun Ateş Polikistik Over Sendromuna Yaklaşım
05.05.2021 Dr. Tufan Teker H. Pylori Tedavisi Güncel
26.05.2021 Dr. Selcan Cesur Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasına Yaklaşım (Gastroenteroloji gözüyle)
27.05.2021 Dr. Mehmet Sezen Trombotik Mikroanjiyopati (TMA) ve Böbrek
02.06.2021 Dr. Seda Sali Febril Nötropeni

* Seminerler on-line (çevrim içi) olarak düzenlenmiştir (Saat: 18:00-18:45).

6 Mayıs 2022