Hematoloji

Hematoloji Bilim Dalı

Hematoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Rıdvan Ali, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş ve Prof. Dr. Vildan Özkocaman ve Öğr. Gör. Dr. Tuba Ersal’dan oluşan akademik kadrosu ile eğitim öğretim, araştırma, hasta takip ve tedavi faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Hematoloji Bilim Dalı poliklinik hizmetleri benign ve malign Hematoloji alanında ve kemik iliği nakil ünitesi polikliniğinde olmak üzere haftalık periyotta 600-900 arası hastaya ayaktan hizmet verilmektedir. Yıllık tanı amaçlı kemik iliği aspirasyon ve biyopsi sayıları yaklaşık 1500 civarındadır. Günübirlik yatış ile ayaktan kemoterapi (15/gün), eritrosit ve trombosit ile kan transfüzyonları (40/hafta) ile kemik iliği biyopsisi (invazif, 6 işlem/gün) yapılmaktadır. Bu alanlarda sorumlu öğretim üyeleri, yan dal araştırma görevlileri ve poliklinik hemşireleri hizmet vermektedirler.

Kemik İliği Nakli Ünitesi

Son 12 yılda 563 hematopoetik kök hücre nakli gerçekleştirilmiştir. Hepafiltreli 8 kemik iliği nakli yatağında, yılda 50-60 nakil sayılarına ulaşılmıştır. 2015 yılından itibaren de Türkök organizasyonu ile sağlıklı gönüllü vericilerden 193 kişiden aferezle kök hücre ürünü elde edilip ülkemizde nakil bekleyen hastalara ulaştırılarak nakile katkı sağlanmaktadır. Toplam aferez işlemi son 12 yılda 9.831’e ulaşmıştır. Terapötik aferez uygulamaları ile hastanenin birçok bölümüne hizmet götürülmektedir.

Tarihçe

Akademik Kadro

Bilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Akademik Personel : Prof. Dr. Rıdvan Ali, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, Prof. Dr. Vildan Özkocaman, Öğr. Gör. Dr. Tuba Ersal
Yan Dal Araştırma Görevlileri : Uzm. Dr. Cumali Yalçın, Uzm. Dr. Bedrettin Orhan, Uzm. Dr. Ömer Candar, Uzm. Dr. Sinem Çubukçu, Uzm. Dr. Tuba Güllü Koca, Uzm. Dr. Fazıl Çağrı Hunutlu, Uzm. Dr. Şeyma Yavuz
Randevu Sekreterliği Tel : + 90 (224) 29(51241)
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa

Hematoloji Bilim Dalı Tarihçesi

1974-1980 yılları arasında Hematoloji alanında öğretim üyesi olmaması nedeni ile Fakültemiz İç Hastalıkları Ana Bilim Dalının hematoloji dersleri İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinden görevlendirilmiş öğretim üyeleri tarafından verilmekteydi. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında kurucu üye olarak bulunan Uzm. Dr. Ahmet Tunalı ve araştırma görevlisi Dr. Osman Manavoğlu ile birlikte eğitim ve öğretime katılmakta ve aynı zamanda da hasta takip ve tedavisini yürütmekteydiler.

1980 yılında İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı seksiyonlaşmaya geçmiş ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Seksiyonu Doç. Dr. Ahmet Tunalı başkanlığında yapılandırılmıştır. İç hastalıkları uzmanlığı eğitimini bitirmiş olan Dr. Osman Manavoğlu’nun Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanması ile Hematoloji seksiyonu 2 öğretim üyesi ile faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır.

2527 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı kanunun 3. maddeleri uyarınca Mayıs 1991 yılında Hematoloji seksiyonu Hematoloji Bilim Dalı adı altında faaliyete başlamıştır. 1992 yılında şu anda profesör olan Dr. Rıdvan Ali ve Dr. Fahir Özkalemkaş katılmışlardır. 1993 yılında Prof. Dr. Osman Manavoğlu İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Onkoloji Bilim Dalını kurmak üzere Hematoloji Bilim Dalından ayrılmıştır.

Kasım 1992 tarihinde şu anda profesör olan Uzm. Dr. Rıdvan Ali görevlendirilerek İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine gitmiş ve lokal anestezi altında “Jamhidi byopsi iğnesi” ile crista iliacadan kemik iliği biyopsisi yapılmasını öğrenmiştir. Takiben Hematoloji Kliniğinde o zamana kadar yapılamayan ve halen uygulaması devam eden kemik iliği biyopsisinin yapılma yöntemini oturtmuştur.

1993 yılında Hematoloji Bilim Dalının bünyesinde “Aferez Ünitesi” faaliyete geçmiştir. Kemik iliği nakil ünitesinin gerekliliği Prof. Dr. Ahmet Tunalı tarafından görülmüş ve 1995- 1996 yıllarında sırayla Dr. Fahir Özkalemkaş ve Dr. Rıdvan Ali Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Nakil Ünitesinde kök hücre nakli konusunda bilgi ve eğitimlerini arttırmak için görevlendirilmişlerdir.

1997 yılında şu anda Prof. doktor akademik ünvanı ile görev yapmakta olan Dr. Vildan Özkocaman ve Dr. Tülay Özçelik Hematoloji Bilim Dalına katılmışlardır. Sağlık Bakanlığının Kemik İliği Ünitesi kurma ve çalıştırma kurallarında değişiklik yapmış olması nedeni ile 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Vildan Özkocaman 1 yıl süre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Kemik iliği Nakil Ünitesinde, Dr. Öğr. Üyesi Tülay Özçelik toplam 1 yıl süreyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kemik İliği Nakil Ünitesinde (6 ay süre) ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Kemik iliği Nakil Ünitesinde (6 ay süre) bilgi ve eğitimlerini arttırmak üzere görevlendirilmişlerdir. 2009 yılında Aferez Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş adına ruhsatlanmıştır. Kemik İliği Nakil Ünitesinin inşa edilmesi ile ilgili olarak Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş görevlendirilmiş ve kendisi şu anda faaliyette olan üniteyi oluşturabilmek için Türkiye’nin neredeyse bütün ünitelerini bilgisini arttırmak için etüt etmiştir. Kemik İliği Nakil Ünitesinin inşaatı 2009 yılında bitmiş ve 22.07.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Doç. Dr. Vildan Özkocaman adına ruhsatlanmıştır. 2010 yılında Dr. Öğr. Üyesi Tülay Özçelik, doçent doktor ünvanını aldıktan sonra Uludağ Üniversitesinden istifa etmiştir. 2012 yılında Prof. Dr. Ahmet Tunalı yaş haddinden emekli olmuştur.

Hematoloji kliniğinin sorumlu hemşire görevini 1992-2014 yılları arasında 22 yıl boyunca hemşire Mürşide Özdoğan emekli oluncaya kadar yürütmüştür. Poliklinik alanında hemşire Türkan Paketoğlu ve Hafize Can uzun yıllar emekliliklerine kadar hizmet vermiştir. Hemşire Nesrin Varol Kemik İliği Nakil Ünitesi kuruluşunda eğitim amaçlı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Nakli Ünitesinde 6 ay görevlendirilerek çalışmış ve halen Hematoloji kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesinin sorumlu hemşiresi olarak görevine devam etmektedir. Aferez işlemlerini yapmakta olan Selver Aydın’a ilave olarak, Aferez ekibinden teknisyen Ali Gül, görevlendirme ile 6 ay Ankara Üniversitesi Aferez Ünitesinde eğitim almıştır ve 28.06.2013’de sertifikasını almıştır. Eylül 2018’de Selin Uygun terapötik aferez ekibine katılmıştır. 31 Temmuz 2019 tarihinde yeni çıkan Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak Hemşire Taner Aydın da, Terapötik Aferez sertifikasını almıştır. Hematoloji Bilim Dalı, teknisyen Ali Gül’ün sorumluluğunda TİDİS (Transplantasyon-Diyaliz ve İzlem Sistemleri) ve TÜRKÖKIS sistemine veri girerek katkı sağlamaktadır.

Ekim 2022 tarihine kadar Hematoloji Bilim Dalından 13 iç hastalıkları uzmanı hematoloji yan dal uzmanlığını almıştır. Halen kurumumuzda görev yapanlar; Prof. Dr. Rıdvan Ali, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, Prof. Dr. Vildan Özkocaman ve Öğr. Gör. Dr. Tuba Ersal’dır. Ayrıca şu an kurum dışında çalışanlar sırasıyla, Prof. Dr. Tülay Özçelik, Uzm. Dr. Ülkü Ozan, Prof. Dr. Atilla Özkan, Uzm. Dr. Gönül Irmak, Uzm. Dr. Tuğcan Alp Kırgızlar, Uzm. Dr. Hilmi Erdem Gözden, Uzm. Dr. Zafer Serenli Yeğen, Uzm. Dr. Vildan Gürsoy ve Uzm. Dr. İbrahim Ethem Pınar, Hematoloji yan dal uzmanlık eğitimlerini kurumumuzda almışlardır. Halen 7 iç hastalıkları uzmanı, Hematoloji yan dal uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir.

Bilim Dalı Başkanları ve Görev Süreleri

Dr. Ahmet Tunalı (1980-2011)
Dr. Rıdvan Ali (2011-2014)
Dr. Fahir Özkalemkaş (2014-)

Başarılar ve İlkler

  • İlk Jamhidi biyopsi iğnesi ile crista iliacadan kemik iliği biyopsisi yapılması (Kasım 1992)
  • İlk trombosit aferezi uygulaması (1993)
  • İlk Aferez Ünitesi kuruluşu (Kasım 1993, ilk ruhsat tarihi: 08.2010)
  • İlk kemik iliği ve kök hücre nakli ünitesi kuruluşu (Temmuz 2009)
  • İlk otolog kemik iliği nakli (Ağustos 2009)
  • İlk allogeneik kemik iliği nakli (Haziran 2011)
  • İlk ameliyathanede kemik iliğinden kök hücre toplanması ve nakli (Harvest, Ocak 2016)
  • İlk Türkök organizasyonu gönüllü akraba-dışı donör kök hücre toplanması (Şubat 2016)
6 Mayıs 2022