Genel Tanıtım

Günümüze kadar, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, Üniversite, Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminde çeşitli görevlerde yer almıştır. İki öğretim üyesi rektör (Prof. Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Prof. Dr. Kamil Dilek), 1 öğretim üyesi rektör yardımcısı (Prof. Dr. Ahmet Tunalı), 3 öğretim üyesi dekan (Prof. Dr. Ayhan Arınık, Prof. Dr. Mustafa Güllülü, Prof. Dr. Selim Gürel), 3 öğretim üyesi dekan yardımcısı (Prof. Dr. Mustafa A. Yurtkuran, Prof. Dr. Selim Giray Nak, Doç. Dr. Celaleddin Demircan) ve 4 öğretim üyesi başhekim (Prof. Dr. Mahmut Yavuz, Prof. Dr. Osman Manavoğlu, Prof. Dr. Macit Gülten, Prof. Dr. Rıdvan Ali) olmuşlardır. Öğretim üyeleri aynı zamanda “Üniversite Senatosu, Fakülte Kurulu, Etik Kurul ve Eğitim Komisyonu Üyelikleri” gibi kurullarda da görev yapmıştır.

Ana Bilim Dalımız hem tıpta uzmanlık öğrencilerine hem de yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim vermektedir. Eğitim programı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Müfredatına uygun olarak düzenlenmiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi 4 yıl, yan dal araştırma görevlisi eğitimi 3 yılı kapsayacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilerden yönetmelikler doğrultusunda alacakları teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları ve eğitimlerinin sonunda bilimsel araştırmaya dayalı tez hazırlamaları ve tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları beklenmektedir.

Ana Bilim Dalımız, bilim dallarının klinik-poliklinik bölümleri; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlileri ve intern odaları; öğrenci dersliği, seminer salonları, toplantı ve eğitim salonları ve diyabet eğitim merkezi; girişimsel müdahele odaları (endoskopi, ERCP ve biyopsi); mikroskop odaları, kemoterapi hazırlama ünitesi, ultrasonografi odaları, tedavi üniteleri, kök hücre ve böbrek nakil üniteleri ile aferez ünitesinden oluşmaktadır.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Genel Dahiliye, Nefroloji, Romatoloji, Kemik İliği ve Böbrek Nakli birimlerinin hizmet ve araştırma alanları bulunmaktadır. Bu branşlarla ilgili tüm hastalıkların teşhis, muayene ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

6 Mayıs 2022