Genel Dahiliye

Genel Dahiliye Bilim Dalı

Genel Dahiliye Bilim Dalı Doç. Dr. Celaleddin Demircan’dan oluşan akademik kadrosu ile eğitim-öğretim, araştırma, hasta izlem ve tedavi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Genel Dahiliye Bilim Dalı bünyesinde hastanemiz zemin katında Genel Dahiliye polikliniği ve 5. katta Genel Dahiliye kliniğinde hasta izlem ve bakım hizmetleri yapılmaktadır. Ayrıca Acil Servisteki Dahiliye konsültasyonlarına bakan İç Hastalıkları araştırma görevlileri de Genel Dahiliye Bilim Dalına bağlı olarak görev yapmaktadır.

Genel Dahiliye Bilim Dalı hizmet yoğun çalışan bir birim olup yılda ortalama olarak Genel Dahiliye polikliniğinde muayene edilen hasta sayısı 30.000, Acil serviste Dahiliye konsültasyonu yapılan hasta sayısı 4.000, Genel Dahiliye Kliniğinde yatarak tedavi gören hasta sayısı 70 civarındadır.

Genel Dahiliye Bilim Dalı halen Tıp Fakültesi 4. ve 6. sınıf öğrencileri ve İç Hastalıkları  araştırma görevlilerinin eğitim programları yanı sıra ana bilim dalımızca her yıl düzenlenen Uludağ İç Hastalıkları Kongrelerine katkıda bulunmakta olup her yıl ulusal ve bölgesel kongrelere sözel veya poster bildiriler ve panelist olarak katılmaktadır. Bilim dalımızda şimdiye kadar 3 uzmanlık tezi tamamlanmış, 5 uzmanlık tezi çalışması da devam etmektedir.

Tarihçe

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Genel Dahiliye Bilim Dalının kurulması için ilk kez 18.03.1994 tarihinde yapılan Ana Bilim Dalı Akademik Kurul Toplantısında karar alınmış ve Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilmiştir. Dekanlığın da uygun görmesi ve Yüksek Öğretim Kurulunun 08.06.1994 tarihli oluru ile Genel Dahiliye Bilim Dalı kurulmuştur. Ancak Bilim Dalı Başkanlığına uzun süre atama yapılmamıştır. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde kuruluşundan itibaren aralıklı olarak Genel Dahiliye polikliniği faaliyet göstermiştir. Daha sonra 07.11.2001 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Celaleddin Demircan İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesine katılmış ve sorumluluğunda Genel Dahiliye polikliniği yeniden faaliyete başlamıştır. 2003 yılında Hemşire Gülnaziye Yılmaz Genel Dahiliye polikliniğinde göreve başlamış ve o tarihten itibaren sorumlu hemşire olarak çalışmaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalının 01.04.2010 tarihli Akademik Kurul toplantısında Doç. Dr. Celaleddin Demircan’ın Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanlığını yürütmesi kararı alınmış ve Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilmiştir. Dekanlığın 05.04.2010 tarihli ataması ile Doç. Dr. Celaleddin Demircan Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanlığı görevine getirilmiş ve o tarihten itibaren bu görevi sürdürmektedir.,

Doç. Dr. Celaleddin Demircan, öğretim üyeliği görevi yanısıra ek olarak dekanlığın görevlendirmesiyle 2003-2006 yılları arasında Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2011-2015 yılları arasında Tıp Fakültesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığı ve Mayıs 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcılığı görevlerini de sürdürmüştür.

Başlangıçta bilim dalı bünyemizde sadece Genel Dahiliye polikliniğinde ve acil servis Dahiliye konsültasyonları ile hasta bakım hizmetleri verilirken Ekim 2012’de hastanenin 5. katında 5 yataklı Genel Dahiliye Kliniği açılmış ve yatan hasta kabulüne başlanmıştır. Halen her ay Genel Dahiliye polikliniğinde 3 veya 4, Genel Dahiliye kliniğinde 1 ve Acil Dahiliye konsültasyonları için 1 veya 2 araştırma görevlisi rotasyon programlarına uygun olarak bilim dalı bünyesinde çalışmaktadır.

Bilim Dalı Başkanları ve Görev Süreleri

Doç. Dr. Celaleddin Demircan (2010-)

Akademik Kadro

Bilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Celaleddin Demircan
Randevu Sekreterliği Tel : + 90 (224)2951035
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa

Bilim Dalı Fotoğrafları

Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Doç. Dr. Celaleddin Demircan

 

 

6 Mayıs 2022