Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji kliniği yatan hasta servisimiz, 6. katta M. Kemal Coşkunöz Gastroenteroloji Kliniği ismiyle hizmet vermektedir. Kliniğimizde 19 adet tek kişilik hasta odası, 1 adet ERCP, 1 adet Endoskopi odası, uzman doktor, asistan doktor ve hemşirelerimiz için ayrı birer oda bulunmaktadır. Yine kliniğimiz bünyesinde günübirlik tedavilerin uygulandığı ve işlem sonrası hastaların takip edildiği toplam 9 yataklı 3 adet gözlem odası da mevcuttur. Kliniğimiz içinde toplantı ve seminerlerin düzenlendiği kütüphane ve akıllı tahtalı seminer odamız mevcuttur.

Polikliniğimiz Macide Gazioğlu Gastroenteroloji Polikliniği ismiyle hastanemiz poliklinik binası zemin katta yer almaktadır. Polikliniğimiz içinde Sn. Gazioğlu ve Ailesi tarafınca sağlanan bağışlar ile kurulmuş 3 adet endoskopi odası ile hastalara üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi gibi rutin işlemlerin yanında çok sayıda ileri endoskopik girişimsel işlemler ve acil hastaların tedavileri gibi işlemler uygulanmaktadır.

Polikliniğimizde 2 asistan, 1 uzman, 1 öğretim görevlisi ve 5 öğretim üyesine ait olmak üzere toplam 9 muayene odası ile hastalara muayene hizmeti verilmektedir. Yine karaciğer nakil polikliniğinde nakil öncesi ve sonrası hastaların muayene ve takipleri yapılmaktadır.

Polikliniğimiz içinde 2 adet ultrasonografi odasında ultrasonografi ile tanısal incelemeler, görüntüleme eşliğinde parasentez, periton biyopsisi ve karaciğer ve kitle biyopsisi gibi işlemler uygulanmaktadır.

Uygulanan endoskopik girişim ve prosedürler

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP)
Akalazya balon dilatasyonu
Özofagus darlıklarında buji dilatasyonu
Özofagus stenti
Özofagus varis band ligasyonu
Skleroterapi
Barrett özofagus tanı ve takibi
Polip eksizyonu ve biyopsi
Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR)
Yabancı cisim çıkarılması
Argon Plazma Koagulasyonu (APC)
Kolon darlıklarında balon dilatasyonu

Tarihçe

Bursa Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği, Bilim Dalımızın kurucusu olan Prof. Dr. Faruk Memik’in Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden hastanemize 06.02.1979 tarihinde gelmesi ile Arabayatağı’ndaki eski hastane binasında İç Hastalıkları Kliniği içinde hizmet vermeye başlamıştır. Prof. Dr. Faruk Memik 1981 yılına kadar Uzm. Dr. Ender Tekin’le
birlikte Gastroenteroloji Kliniğimizde çalışmıştır.

Prof. Dr. Faruk Memik Arabayatağı’nda bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi’nde küçük bir endoskopi ünitesi kurarak üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopi işlemlerine başlamıştır. Hemşire Semiha Ünsal ise endoskopi hemşiresi olarak görev yapmıştır. 1984 yılında hemşire Ayten Ünal Hacıoğlu klinik ve Gülnaz Çalışkan endoskopi hemşiresi olarak göreve başlamıştır. Meryem Altıntaş 1994 yılına kadar endoskopi teknisyeni olarak hizmet vermiştir. Gülnaz Çalışkan halen kliniğimize hizmet vermeyi sürdürmektedir. Yine uzun bir süre Çelik Palas Oteli yanındaki kanser araştırma vakfının binasında poliklinik ve endoskopi işlemleri sürdürülmüştür.

1994 yılından sonra Gastroenteroloji Kliniği, Bilim Dalı olmuş ve yandal uzmanları yetiştirmeye başlamıştır. 1990’da Dr. Selim Giray Nak ve Dr. Macit Gülten Gastroenteroloji kliniğinde uzman hekim olarak çalışmaya başlamışlardır ve daha sonra yine kliniğimizde yan dal ihtisaslarını tamamlayarak öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamışlardır. 1992’de Gastroenteroloji kliniği Görükle’deki yeni üniversite kampüsündeki hastane binasına taşınmıştır. Kliniğimize 1994’te Dr. M. Enver Dolar, 1997’de Dr. Selim Gürel, 1999’da Dr. Murat Kıyıcı öğretim üyesi olarak katılmışlardır. Son olarak 2021’de Dr. Fatih Eren uzman hekim olarak Bilim Dalına dahil olmuştur. Kliniğimizin poliklinik ve endoskopi üniteleri sorumlu hemşireliğini halen Gülnaz Çalışkan, klinik sorumlu hemşireliğini ise Hanife Bağdatlı Aydın yapmaktadır.

Gastroenteroloji Bilim Dalı önceleri Endokrinoloji Bilim Dalı ile ortak koridoru paylaşırken 2000 yılında rahmetli M. Kemal Coşkunöz tarafından tefriş edilen yeni kliniğine taşındı. Gastroenteroloji Bilim Dalı yeni kliniği içinde yer alan 1 ERCP odası, poliklinikte yer alan 3 endoskopi odası ile diagnostik ve girişimsel endoskopik işlemlerini sürdürmektedir. Yine
bağışlarla sağlanan 2 ayrı ultrasonografi cihazı ile diagnostik ve girişimsel uygulamalar yapılmaktadır.

Bilim Dalımız 1992 yılından 2022 yılına kadar Uzm. Dr. Mahmut Öztürk, Uzm. Dr. Yusuf Karaaslan, Uzm. Dr. Hüseyin Uslusoy, Uzm. Dr. Murat Keskin, Uzm. Dr. Talat Ayyıldız, Uzm.
Dr. Ahmet Tarık Eminler, Uzm. Dr. Kader İrak, Uzm. Dr. Çınar Yıldırım, Uzm. Dr. Murat Pekgöz, Uzm. Dr. Tuba Erürker Öztürk, Uzm. Dr. Fatih Eren, Uzm. Dr. Nurettin Coşkun’a yan dal ihtisası vermiş ve bu değerli hekimlerimiz Gastroenteroloji Uzmanı olarak ülkemize hizmet etmektedirler. Kliniğimizde halen Uzm. Dr. Tufan Teker, Uzm. Dr. Selcan Cesur, Uzm. Dr. Mehmet Kürşad Keskin yan dal uzmanlık eğitimlerine devam etmektedirler.

Kliniğimizin Kurucusu Prof. Dr. Faruk Memik 15.03.2005’de emekli olmuş ve halen Bursa’da yaşamaktadır.

Bilim Dalı Başkanları ve Görev Süreleri

Prof. Dr. Faruk Memik (1994-2005)
Prof. Dr. Macit Gülten (2005-2008)
Prof. Dr. M. Enver Dolar (2008-2011)
Prof. Dr. Selim Giray Nak (2011-2017)
Prof. Dr. Selim Gürel (2017-2020)
Prof. Dr. Murat Kıyıcı (2020-)

Bilim Dalı Akademik Faaliyetleri

Düzenlenen veya düzenlenmesinde yer alınan ilk bilimsel toplantılar:

Akademik Kadro

Bilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Murat Kıyıcı
Akademik Personel : Prof. Dr. Enver Dolar, Prof. Dr. Macit Gülten, Prof. Dr. Selim Giray Nak, Prof. Dr. Selim Gürel, Prof. Dr. Murat Kıyıcı, Öğr. Gör. Dr. Fatih Eren
Yan Dal Araştırma Görevlileri : Uzm. Dr. Tufan Teker, Uzm. Dr. Selcan Cesur, Uzm. Dr. Mehmet Kürşat Keskin
Randevu Sekreterliği Tel : + 90 (224) 29(51041-51042)
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa

Bilim Dalı Fotoğrafları

6 Mayıs 2022