Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında 1995 yılından itibaren teşhis, takip ve tedavisi güç olan hastalıklar için özellikli poliklinikler oluşturulmuştur. Halen Bilim Dalı bünyesinde tip 1 diyabet, obezite, tiroid kanseri, paratiroid, hipofiz ve sürrenal hastalıklar için özellikli polikliniklerde hizmet verilmesine devam edilmektedir. Merkezimizde diyabetik hastalarda insülin pompası tedavisi uygulaması, tiroid hastalıklarında ultrasonografi eşliğinde tiroid biyopsileri ve ilaçla kontrol sağlanamayan hiperlipidemi hastalarında lipid aferezi uygulamaları başarıyla uygulanmaktadır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı kliniği tek kişilik olarak düzenlenmiş 21 hasta odasından oluşmaktadır. Aynı katta diyabetik hastaların eğitiminin yapıldığı diyabet eğitim merkezi de yer almaktadır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyeleri düzenli olarak hekim ve hastalara yönelik toplantı ve seminerler yaparak bölgedeki hekimlerin ve hastaların diyabet konusunda eğitimine destek vermektedirler.

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1970 yılında, İstanbul Üniversitesi bünyesinde İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi adı ile kurulmuş, yasal kuruluşun gerçekleştiği 1970-1971 eğitim yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitim verilmeye başlanmıştır. Bursa’da fiili olarak eğitim ve öğretim 31 Mayıs 1974 tarihinde başlamış, 11 Nisan 1975 tarihinde “Bursa Üniversitesi” adını almıştır. Üniversitenin ismi 20 Temmuz 1982 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile “Uludağ Üniversitesi” olarak, 18 Mayıs 2018 tarihinde ise “Bursa Uludağ Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ilk kez 1980 yılında Endokrinoloji Birimi olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Ayhan Arınık ve Uzm. Dr. Şazi İmamoğlu tarafından kuruldu. 1984 yılında Endokrinoloji Bilim Dalı, 1992 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı adını aldı.

1976 yılında Prof. Dr. Ayhan Arınık, Uzm. Dr. Şazi İmamoğlu ve Uzm. Dr. Arif Yetişkin tarafından kurulan radyoizotop laboratuvarı uzun yıllar Endokrinoloji Birimi bünyesinde hizmet verdi.

1987 yılında diyabetik hastalarda insülin pompası uygulamasına Prof. Dr. Şazi İmamoğlu ve o dönem Uzm. Dr. Ercan Tuncel’in girişimleri ile başlandı. Bu uygulama ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Türkiye’de insülin pompa tedavisi uygulayan ilk merkezlerden biri oldu.

1992 yılında tiroid nodüllü hastalarda ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmasına Prof. Dr. Şazi İmamoğlu ve o dönemde uzman olan Dr. Erdinç Ertürk’ün çalışmaları ile başlandı. Bu uygulama ile tiroid nodüllerinde ayırıcı tanı için önemli bir adım atılarak tiroid cerrahisi ile ilgili endikasyonların daha net belirlenmesi sağlandı. 1999 yılından itibaren tiroid biyopsileri ultrason eşliğinde yapılmaya başlanarak biyopsilerin daha güvenilir sonuçlara ulaşması sağlandı.

Türkiye Endokrinoloji Kongresi ilk kez Bursa’da Uludağ Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ev sahipliğinde 1992 yılında düzenlendi. 1994 yılında Ulusal Diyabet Günleri düzenlendi. Uluslararası Balkan Endokrin Kongresi 1995 yılında Prof. Dr. Şazi İmamoğlu başkanlığında Bursa’da yapıldı. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyeleri halen endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yapılan ulusal ve uluslararası kongrelerde düzenleyici, konuşmacı, oturum başkanı veya katılımcı olarak aktif şekilde yer almaktadırlar.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyeleri 1985 yılından 2010 yılına kadar Bursa’da aktif olarak faaliyet gösteren Diyabet Cemiyeti Bursa Şubesi’nin hem yönetimini üstlenmişler, hem de her yıl hekim ve hastalara yönelik aylık toplantı ve seminerler yaparak bölgedeki hekimlerin ve hastaların diyabet konusunda eğitimine destek vermişlerdir. 2013-2019 yılları arasında ise Bursa’daki Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlarına yönelik aylık vaka temelli eğitim toplantıları düzenlemişlerdir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı bünyesinde toplumda diyabet, obezite, osteoporoz ve akromegali gibi önemli hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak için her yıl belli günlerde, hastane bünyesinde, çalışanlara ve halka yönelik aktiviteler ve toplantılar düzenlenmektedir.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda 1995 yılından itibaren teşhis, takip ve tedavisi ileri uzmanlık gerektiren hastalıklar için özellikli poliklinikler oluşturulmuştur. Halen tip 1 diyabetes mellitus, obezite, tiroid kanseri, paratiroid, hipofiz ve sürrenal hastalıklar ve çocuktan erişkine geçiş yapan hastalar için geçiş polikliniği haftanın belli günlerinde yandal uzman ve öğretim üyesi bünyesinde hizmet verilmesine devam edilmektedir. 2011 yılından itibaren ilaçla kontrol sağlanamayan hiperlipidemili hastalar için lipid aferezi uygulamasına başlanmıştır.

Prof. Dr. Ayhan Arınık, Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. Ercan Tuncel, Prof. Dr. Erdinç Ertürk, Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy, Doç. Dr. Özen Öz Gül, Doç. Dr. Soner Cander Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nın kuruluşundan günümüze kadar öğretim üyesi olarak eğitici kadrosunda bulunmuş öğretim üyeleridir. Prof. Dr. Ayhan Arınık 2001, Prof. Dr. Şazi İmamoğlu 2012, Prof. Dr. Ercan Tuncel 2014 yılında emekli olmuşlardır. Prof. Dr. Erdinç Ertürk, Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy, Doç. Dr. Özen Öz Gül, Doç. Dr. Soner Cander halen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığı kuruluşundan 2011 yılı Eylül ayına dek Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Eylül 2011- 2017 yılları arasında Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy tarafından yürütülmüş, Eylül 2017 tarihinden itibaren Prof. Dr. Erdinç Ertürk tarafından yürütülmektedir.

Kuruluşundan bugüne kadar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’ndan çok sayıda hekim eğitimlerini tamamlayarak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmuşlardır. Prof. Dr. Ercan Tuncel, Prof. Dr. Erdinç Ertürk, Uzm. Dr. Nilgün Gürsoy, Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy, Prof. Dr. Cevdet Duran, Prof. Dr. Sinem Kıyıcı, Doç. Dr. Metin Güçlü, Uzm. Dr. Hadi Selimoğlu, Doç. Dr Oğuz Kaan Ünal, Doç. Dr. Özen Öz Gül, Doç. Dr. Soner Cander, Uzm. Dr. Ayşen Akkurt Kocaeli, Doç. Dr. Hande Peynirci, Doç. Dr. Pınar Şişman, Uzm. Dr. Elif Güneş, Uzm. Dr. Yasemin Aydoğan Ünsal Endokrinoloji Yandal uzmanlıklarını tamamlamışlar, Bursa’da ve Türkiye’nin diğer illerinde endokrinoloji alanında ülkemize hizmet vermeye devam etmektedirler. Bilim Dalımızda halen endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlık eğitimi gören Uzm. Dr. Ensar Aydemir, Uzm. Dr. Coşkun Ateş, Uzm. Dr. Filiz Mercan Sarıdaş ve Uzm. Dr. Erhan Hocaoğlu olmak üzere toplam 4 hekim bulunmaktadır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Kliniğinde tek kişilik olarak düzenlenmiş 21 hasta odası bulunmaktadır. Endokrinoloji ve metabolizma hastalarına ayaktan sağlık hizmeti vermek üzere poiklinikte toplam 5 odada hizmet verilmektedir. Bilim dalı bünyesinde hastanede yatarak tedavi gören ya da ayaktan tedavi altında olan tüm diyabetik hastalara diyabet eğitiminin yapıldığı diyabet eğitim merkezi ve ulusal ve uluslararası çalışma hastalarının sonuçlarının değerlendirildiği, dosyalandığı bir çalışma odası bulunmaktadır. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları hekimlerinin kullanımında poliklinik ve klinikteki tiroid hastalarının değerlendirildiği doppler özellikli ultrasonografi cihazı ve hastaların yağ miktarının ve dağılımının değerlendirilmesinde kullanılan impedansimetre cihazı bulunmaktadır. Araştırmalarda hasta serumlarının ayrılması için bir santrifüj cihazı ve serumların depolanmasında kullanılmak üzere -70 ve -20 derin dondurucular mevcuttur.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı bünyesinde yayınlanmış 400’den fazla ulusal ve uluslararası makale ve derleme, 500’den fazla ulusal ve uluslararası kongre bildirisi ve 50’dan fazla kitap bölümü yazarlığı ve çeşitli kitap editörlükleri bulunmaktadır. Aşağıda editörlüğünü veya yazarlığını Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyelerinin yaptığı kitaplar listelenmiştir.

  • Diyabetik Nöropatiye Güncel Yaklaşım, editör Şazi İmamoğlu, F Ozsan Matbaacılık San ve Tic . Ltd. Şti, Bursa, 2004.
  • Diabetes Mellitus 2006, editör Şazi İmamoğlu, Deomed medikal yayıncılık, İstanbul, 2006.
  • Diabetes Mellitus 2009, editör Şazi İmamoğlu, yardımcı editör Canan Özyardımcı Ersoy, Deomed medikal yayıncılık, İstanbul, 2009.
  • Endokrin Testler Cep Kılavuzu (Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy, Doç. Dr. Sinem Kıyıcı, Uzm. Dr. Metin Güçlü, Uzm. Dr. Özen Öz Gül, Uzm. Dr. Oğuz Kaan Ünal, Uzm. Dr. Soner Cander) Deomed medikal yayıncılık, İstanbul, 2011.
  • Hasta ve Hekimlerin Prolaktinoma Sorularına Yanıtlar (Prof. Dr. Erdinç Ertürk) Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul, 2013.
  • Geçmişten Geleceğe Diabetes Mellitus, editörler Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. İlhan Satman, Prof. Dr. N Sema Akalın, Doç. Dr. Serpil Salman, Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Bayt yayıncılık, Ankara, 2015.
  • Geçmişten Geleceğe Endokrinoloji, editörler Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy, Bayt yayıncılık, Ankara, 2019.
  • Hekimlerin Hipertiroidi Sorularına Yanıtlar. (Prof. Dr. Erdinç Ertürk) Medyay Kitapevi, Bursa, 2021.
  • Klinik Pratikte Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklara Yaklaşım, Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Kitabı, editör Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy, Stüdyo Star Ajans Ltd. Şti. Bursa, 2021.

Görevde olan öğretim üyeleri

Prof. Dr. Erdinç Ertürk
1978 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’nden, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1992 yılında İç Hastalıkları, 1995 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlık eğitimlerini tamamladı. Ekim 1997 – Ocak 1998 arasında Michigan University Medical Center Division of Endocrinology’de çalışmalar yaptı. 1999 yılında doçent, 2004 yılında profesör ünvanı aldı. 2017 yılından bugüne kadar Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Çok sayıda uluslararası ve ulusal araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlamıştır. Kitapları ve kitap bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeylerinde endokrin sistem hastalıkları dersleri vermektedir. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Diyabet Cemiyeti, Türk Tabipleri Birliği, Endocrine Society ve European Society of Endocrinology üyesidir. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy
1987 yılında Bursa Anadolu Lisesi’nden, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda sırasıyla İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak iç hastalıkları ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı ünvanlarını aldı. Aynı üniversitede çalışmalarını sürdürürken 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör ünvanı aldı. 2011-2017 yılları arasında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığını yürüttü. Yayınlanmış çok sayıda uluslararası ve ulusal araştırma makaleleri ve derlemeleri, kitap bölüm yazarlıkları ve kitap editörlükleri bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeylerinde endokrin sistem hastalıkları dersleri vermektedir. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği üyesidir. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Özen Öz Gül
2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002-2007 arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004 yılında 6 ay süre Harvard Üniversitesi Joslin Diabetes Center’da Misafir Araştırıcı olarak çalıştı. 2008-2011 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011-2014 yılları arasında Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet görevi doğrultusunda Endokrinoloji uzmanı olarak çalıştı. 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent ünvanıyla çalışmaya başladı. 2015 yılında Doçent ünvanı aldı. Lisans ve lisansüstü düzeylerinde endokrin sistem hastalıkları dersleri vermektedir. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Soner Cander
İlk ve orta öğretimini Siirt’te tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995-96 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996-2000 yıllarında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2001-2007 yılları arasında Afyonkarahisar’da SSK ve Devlet hastanelerinde İç Hastalıkları uzmanı olarak çalıştı, 2003-2007 yıllarında başhekim yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2011 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011-2016 yılları arasında Bursa Şevket Yılmaz/ Bursa Yüksek İhtisas EAH’nde Endokrinoloji Uzmanı olarak çalıştı. 2015 yılında Doçent ünvanı aldı. 2015 yılında Bursa Yüksek İhtisas EAH Endokrinoloji kliniğine eğitim görevlisi olarak atandı. 2016 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine Doçent-Öğretim Üyesi olarak atandı. 2016-17 yıllarında sözleşmeli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas EAH’nde Başhekim-Hastane Yöneticisi olarak görev yaptı. Lisans ve lisansüstü düzeylerinde endokrin sistem hastalıkları dersleri vermektedir. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Mezun olmuş olan uzmanlar

1 Prof. Dr. Ercan Tuncel 17.11.1995 Emekli öğretim üyesi- Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 

2

Prof. Dr. Erdinç Ertürk  

17.11.1995

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 

3

Uzm. Dr. Nilgün Gürsoy  

02.12.1999

 

Ataşehir Estethica Cerrahi Tıp Merkezi

 

4

Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy  

11.03.2002

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 

5

Prof. Dr. Cevdet Duran  

20.02.2006

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 

6

Uzm. Dr. Hadi Selimoğlu  

23.07.2007

 

Özel Bandırma Royal Hastanesi

 

7

Prof. Dr. Sinem Kıyıcı  

29.06.2009

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Tıp Fakültesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü
 

8

Doç. Dr. Metin Güçlü  

27.05.2009

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Tıp Fakültesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü
 

9

Doç. Dr. Özen Öz Gül  

18.02.2011

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

 

10

Doç. Dr. Soner Cander  

28.02.2011

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 

11

Doç. Dr. Oğuz Kaan Ünal  

19.08.2011

 

Bursa Acıbadem Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü

 

12

Uzm. Dr. Ayşen Akkurt Kocaeli  

13.03.2014

 

Bursa Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği

 

13

Doç. Dr. Hande Peynirci  

03.02.2015

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü
 

14

Doç. Dr. Pınar Şişman  

01.12.2015

 

Medicana Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Bursa

 

15

Uzm. Dr. Elif Güneş  

29.06.2018

 

Bursa Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği

 

16

Uzm. Dr. Yasemin

Aydoğan Ünsal

 

15.09.2021

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

* Bilim dalı eğitim olanakları

* Bilim dalı eğitim programı

* Bilimsel araştırma eğitim programı

* Öğrenim hedefleri

* Görev ve sorumluluklar

* Bilim dalı yayın listesi

Akademik Kadro

Bilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Erdinç Ertürk

Akademik Personel

Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Prof. Dr. Canan Ersoy
Prof. Dr. Özen Öz Gül
Prof. Dr. Soner Cander

 Yan Dal Araştırma Görevlileri : Uzm. Dr. Ensar Aydemir, Uzm. Dr. Çoşkun Ateş, Uzm. Dr. Filiz Mercan Sarıdaş, Uzm. Dr. Erhan Hocaoğlu

Randevu Sekreterliği Tel: + 90 (224) 29(51138-51145)

 Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa

Bilim Dalı Fotoğrafları

6 Mayıs 2022