Dönem-3 Eğitim Programı

İç Hastalıkları Dersleri

Aşama 1 Dönem 3 Eğitim Programı – Güz

Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları Kurulu

03.10.2022

09.40-10.20 Erişkinlerde Su ve elektrolit denge bozuklukları – K. Dilek – NEF

10.30-11.10 Erişkinlerde Su ve elektrolit denge bozuklukları – K. Dilek – NEF

11.20-12.00 Ödem – M. Güllülü – NEF

04.10.2022

08.50-09.30 Asit dengesi bozuklukları – M. Güllülü – NEF

09.40-10.20 Asit dengesi bozuklukları – M. Güllülü – NEF

05.10.2022

08.50-09.30 Tansiyon arteriolü regüle eden mekanizmalar- K. Dilek- İH-NEF

09.40-10.20 Tansiyon arteriolü regüle eden mekanizmalar- K. Dilek- İH-NEF

 

Endokrin ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Kurulu

01.11.2022

09.40-10.20 Endokrinolojiye giriş – S. Cander – END

10.30-11.10 Hipopitüitarizm ve diyabetes insipitus – S. Cander – END

09.11.2022

09.40-10.20 Addison hastalığı ve akut adrenal kriz – E. Ertürk – END

10.11.2022

14.40-15.20 Tiroid hastalıklarında belirtiler – E. Ertürk – END

11.11.2022

10.30-11.10 Diabetes Mellitus tanısı ve sınıflandırması – C. Ersoy – END

11.20-12.00 Diabetes Mellitus tedavisinde amaçlar – C. Ersoy – END

14.11.2022

14.40-15.20 Hiperkalsemiler ve hiperparatiroidi – Ö. Ö. Gül – END

15.30-16.10 Hipokalsemiler ve hipoparatiroidi – S. Cander – END

15.11.2022

09.40-10.20 Obezite tanı ve tedavisi – Ö. Ö. Gül – END

10.30-11.10 Dislipidemi tanı ve tedavisi – Ö. Ö. Gül – END

05.12.2022

09.40-10.20 Böbrek hastalarında sorgulama ve muayene – A. Ersoy – NEF

10.30-11.10 Böbrek hastalarında semptomatoloji – A. Oruç – NEF

11.20-12.00 Böbrek fonksiyonlarının klinik değerlendirilmesi – A. Oruç – NEF

13.00-13.40 Böbreğin klinik fizyolojisi – A. Yıldız – NEF

13.50-14.30 Böbreğin klinik fizyolojisi – A. Yıldız – NEF

12.12.2022

09.40-10.20 Primer glomerüler hastalıklar – M. Yavuz – NEF

10.30-11.10 Primer glomerüler hastalıklar – M. Yavuz – NEF

 

Hematopoetik Sistem Hastalıkları Kurulu

20.12.2022

09.40-10.20 Kurul 3 Tanıtımı – V. Özkocaman – HEM

10.30-11.10 Kan hastalıklarında anamnez ve muayene özellikleri V. Özkocaman – HEM

21.12.2022

08.50-09.30 Hematopoez stem hücre biyolojisi ve hastalıkları – V. Özkocaman – HEM

22.12.2022

09.40-10.20 Lenfadenomegalili hastaya yaklaşım – R. Ali – HEM

23.12.2022

11.20-12.00 Splenomegalili hastaya yaklaşım – V. Özkocaman – HEM

28.12.2022

09.40-10.20 Granülo, monosit sayısal ve fonksiyonel bozuklukları F. Özkalemkaş – HEM

29.12.2022

08.50-09.30 Hemolitik anemilerin sınıflanması, ortak lab bulguları F. Özkalemkaş – HEM

09.40-10.20 Anemik hastaya yaklaşım – R. Ali – HEM

30.12.2022

10.30-11.10 Hipokrom mikrositer anemiler ve ayırıcı tanı – T. Ersal – HEM

11.20-12.00 Megaloblastik nonmegamakrositik anemiler – R. Ali – HEM

02.01.2023

09.40-10.20 Akkiz hemolitik anemiler – F. Özkalemkaş – HEM

10.30-11.10 Aplastik ve miyeloftizik anemiler – F. Özkalemkaş – HEM

13.00-13.40 Erişkinde demir eksikliği anemisi – R. Ali – HEM

04.01.2023

08.50-09.30 Trombositopenilerin ayırıcı tanısı akut ve kronik İTP R. Ali – HEM

09.40-10.20 Nontrombositopenik purpuralar – R. Ali – HEM

13.00-13.40 Y. Damar içi pıhtılaşma ve diğer akkiz koagülopatiler F. Özkalemkaş – HEM

13.50-14.30 Miyelodisplastik sendromlar – V. Özkocaman – HEM

09.01.2023

09.40-10.20 Monoklonal gammopatiler – V. Özkocaman – HEM

10.30-11.10 KLL ve diğer lenfoproliferatif hastalıklar – V. Özkocaman – HEM

11.20-12.00 Kronik myeloid lösemi ve lökomoid reaksiyon – F. Özkalemkaş – HEM

13.00-13.40 Miyeloproliferatif bozukluklar – F. Özkalemkaş – HEM

10.01.2023

09.40-10.20 Hodgkin hastalığı – F. Özkalemkaş – HEM

10.30-11.10 Hodgkin dışı lenfomalar – V. Özkocaman – HEM

 

Aşama 1 Dönem 3 Eğitim Programı – Bahar

Sindirim Sistemi Hastalıkları Kurulu

06.02.2023

10.30-11.10 Kurul Tanıtımı – E. Dolar – GAS

11.20-12.00 GİS hast anamnez ve fizik muayene – M. Kıyıcı – GAS

13.00-13.40 GİS hastalıklarında laboratuvar ve tanı yöntemleri – M. Kıyıcı – GAS

07.02.2023

13.00-13.40 Özefagus hastalıkları semptomatolojisi – S. Gürel – GAS

08.02.2023

13.00-13.40 Dispepsili hastaya yaklaşım – S. G. Nak – GAS

09.02.2023

09.40-10.20 H. pylori ve Gastrointestinal sistem hastalıkları – M. Kıyıcı – GAS

10.02.2023

10.30-11.10 Karın ağrısı olan hastaya yaklaşım – S. G. Nak – GAS

11.20-12.00 Bulantı ve kusması olan hastaya yaklaşım – S. G. Nak – GAS

13.02.2023

10.30-11.10 Hepatomegalili hastaya yaklaşım – M. Gülten – GAS

13.00-13-40 İkterli hastaya yaklaşım – S. Gürel – GAS

13.50-14.30 Asitli hastaya yaklaşım – E. Dolar – GAS

14.02.2023

14.40-15.20 Portal hipertansiyon – E. Dolar – GAS

15.30-16.10 Portal hipertansiyon – E. Dolar – GAS

15.02.2023

13.00-13.40 Diyare konstipasyon – M. Gülten – GAS

13.50-14.30 İrritabl barsak sendromu – M. Gülten – GAS

17.02.2023

14.00-14.40 Hematemez ve melana – S. Gürel – GAS

 

Kas ve Hareket Sistemi Hastalıkları Kurulu

03.04.2023

13.00-13.40 Artritli hastaya yaklaşım – Y. Pehlivan – ROM

04.04.2023

13.50-14.30 Romatizmal hastalıklarda sistemik tutulum – E. Dalkılıç – ROM

14.40-15.20 Romatizmal hastalıklarda sistemik tutulum – E. Dalkılıç – ROM

 

Linkler:

https://tip.uludag.edu.tr/mezuniyet-oncesi-egitim-programlari

https://tip.uludag.edu.tr/sites/default/files/egitim-programlari/donem-3-guz.pdf

https://tip.uludag.edu.tr/sites/default/files/egitim-programlari/donem-3-bahar.pdf

 

Aşama 1 Dönem 3 Seçmeli Dersler

Seçmeli ders amaç, hedef ve içeriklerine Uludağ Üniversitesi Bilgi Paketi Sayfalarından ulaşabilirsiz:
http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/28?AyID=24

DÖNEM 3
Alan İçi Seçmeli Dersler HAFTALIK DERS SAATİ
Kod Dersin Adı T U AKTS
TIP3159 Romatizmal Hastalıklar (Dr. H. Ediz Dalkılıç) 1 0 3
TIP3068 Diabetes Mellitus (Dr. Özen Öz Gül) 1 0 3
TIP3090 Sistemik Hastalıklarda Böbrek (Dr. Abdülmecit Yıldız) 1 0 3
TIP3092 Sindirim Sistemi ve Karaciğer Hastalıkları (Dr. Murat Kıyıcı) 1 0 3
TIP3102 Hipertansiyon  (Dr. Alparslan Ersoy) 1 0 3

 

19 Nisan 2023