Aylık Çalışma Programı

Konseyler

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Çarşamba Endokrin İç Konseyi

Çarşamba 11:30 Baş-Boyun Konseyi

Her ayın son Perşembe günü Pediatri- Endokrinoloji geçiş konseyi

Cuma Üroloji –Onkoloji-Endokrin Konseyi

 

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Cuma 10:00 Karaciğer Nakil Konseyi

Her ayın son perşembesi İnflamasyon Konseyi

 

Hematoloji Bilim Dalı

Pazartesi 12:30 -13:30 Hematoloji İç Konseyi

Çarşamba 12:30 -13:30 Göğüs Hastalıkları –Enfeksiyon Hastalıkları –Hematoloji Konseyi

Cuma 12:30 – 13:30 Kemik İliği Nakil Konseyi

 

Nefroloji Bilim Dalı

Salı günleri Patoloji Konseyi

Cuma günleri Böbrek Nakli Konseyi

 

Romatoloji Bilim Dalı

Pazartesi-Çarşamba Romatoloji İç Konseyi

Salı PAH Konseyi (Kardiyoloji-Göğüs Hastalıkları-Romatoloji)

Salı İnterstisyel Akciğer Hastalığı Konseyi (Göğüs Hastalıları- Göğüs Cerrahisi-Radyoloji–Romatoloji)

Her ayın son perşembesi İnflamasyon Konseyi

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Pazartersi- Çarşamba 12:30-13:30 Onkoloji İç Konseyi

Salı 10:00-11:00 Toraks Konseyi

Salı 14:00 Meme Konseyi

Çarşamba 10:30-11:30 Sarkom Konseyi

Çarşamba 11:30 Baş-Boyun Konseyi

Çarşamba 12:00 GİS Konseyi

Çarşamba Radyonüklid Konseyi

Perşembe Jinekoloji –Onkoloji Konseyi

Cuma Üroloji –Onkoloji-Endokrin Konseyi

6 Mayıs 2022