Uludağ Kongre Kitabı 2022.

Uludağ Kongre Kitabı 2022. Editörler: Prof. Dr. Alparslan Ersoy, Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy. Mart, 2022. 18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 7. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 03-06 Mart 2022.

http://uludagichastaliklari.org/pdf/Kongre-Kitabi.pdf

 

19 Nisan 2023