Uludağ İç Hastalıkları Kitabı, Cilt 2: Semptomdan Tanıya. Editör: Prof. Dr. Alparslan Ersoy. Ekim, 2022. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları.

Uludağ İç Hastalıkları Kitabı, Cilt 2: Semptomdan Tanıya. Editör: Prof. Dr. Alparslan Ersoy. Ekim, 2022. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları.

https://acikerisim.uludag.edu.tr/handle/11452/29049

19 Nisan 2023