Klinik Pratikte Hematolojik Hastalıklara Yaklaşım. Editörler: Doç. Dr. Vildan Özkocaman, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş. Aralık, 2021. Bursa Tabip Odası Yayınları

Klinik Pratikte Hematolojik Hastalıklara Yaklaşım. Editörler: Doç. Dr. Vildan Özkocaman, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş. Aralık, 2021. Bursa Tabip Odası Yayınları

Klinik Pratik’te Hematolojik Hastalıklara Yaklaşım

19 Nisan 2023