Klinik Pratikte Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklara Yaklaşım. Editör: Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy. Temmuz, 2021. Bursa Tabip Odası Yayınları.

Klinik Pratikte Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklara Yaklaşım. Editör: Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy. Temmuz, 2021. Bursa Tabip Odası Yayınları.

Klinik Pratikte Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklara Yaklaşım

19 Nisan 2023