Klinik Pratikte Nefrolojik Hastalıklara Yaklaşım. Editör: Prof. Dr. Alparslan Ersoy. Mart, 2021. Bursa Tabip Odası Yayınları.

Klinik Pratikte Nefrolojik Hastalıklara Yaklaşım. Editör: Prof. Dr. Alparslan Ersoy. Mart, 2021. Bursa Tabip Odası Yayınları.

Klinik Pratikte Nefrolojik Hastalıklara Yaklaşım

6 Mayıs 2022